روش های برداشت میدانی جهت تثبیت در شمیم

 - روش های برداشت میدانی جهت تثبیت در شمیمویرایش 11393/9/3حاجی هادی

حذف نقشه ی عرصه ی پیشنهادی با تکمیا نقشه ی UTM

 - با توجه به حذف نقشه ی عرصه ی پیشنهادی ، تکمیل کردن نقشه ی UTM به شکل پیوست ضروریست.  - با توجه به امکان اصلاح نقشه ی UTM روش...

آموزش کارتوگرافی فایل های ارسالی برای شهرداری (دستورالعمل شماره 1 )

 - فایل PDF اصداقی ملاحظه کردد و برای دانلود فایل DWG نمونه به آدرس تلگرامی utmtorbat1@ مراجعه شود.